Blog Post

Huawei เปิดโครงการ HUAWEI Women Developers (HWD) เสริมสร้างศักยภาพให้ผู้หญิงเป็นผู้นำ
News

Huawei เปิดโครงการ HUAWEI Women Developers (HWD) เสริมสร้างศักยภาพให้ผู้หญิงเป็นผู้นำ 

ล่าสุด ทาง Huawei ก็ได้เปิดโครงการ HUAWEI Women Developers (HWD) แล้ว ช่วยส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและการฝึกทักษะให้กับนักพัฒนาผู้หญิงก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำ

Huawei เปิดโครงการ HUAWEI Women Developers (HWD) เสริมสร้างศักยภาพให้ผู้หญิงเป็นผู้นำ

Huawei กำลังยกระดับการพัฒนาให้มีความครอบคลุมในทุกๆ ด้าน ไม่เว้นแม้แต่นักพัฒนาที่เป็นผู้หญิง โดยล่าสุดก็ได้เปิดโครงการ HUAWEI Women Developers (HWD) อย่างเป็นทางการแล้ว ที่มีเป้าหมาย เพื่อให้ผู้หญิงก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เช่น การพัฒนาแอปและเทคโนโลยีต่างๆ เป็นต้น ซึ่งโครงการนี้จะให้การสนับสนุนแก่สุภาพสตรีเท่านั้น!

โครงการ HUAWEI Women Developers (HWD) นั้นจะเริ่มตั้งแต่การฝึกอบรมทักษะและการพัฒนาสายอาชีพไปจนถึงการจัดเวทีสำหรับพิสูจน์ทักษะที่แท้จริงของพวกเขา พร้อมกับเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้เติบโตในสายงานนั้นอีกด้วย ซึ่งโครงการนี้เปิดรับผู้สมัครที่เป็นผู้หญิงจากทั่วทุกมุมโลก

ในส่วนหนึ่งของโครงการจะจัดเตรียมหลักสูตรสำหรับนักพัฒนาสตรีโดยเฉพาะ โดยหลักสูตรนั้นครอบคลุมไปถึงหัวข้อ Domain-specific ด้วย สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการและผ่านการคัดเลือกนั้นจะได้รับโอกาสเข้าร่วมการประชุมสุดยอดของ HUAWEI Developer Day ที่มีผู้เชี่ยวชาญมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสายอาชีพ เทคโนโลยี นวัตกรรม และแชร์ประสบการณ์กันอย่างมากมาย

นอกจากนี้ Huawei ยังต้องการที่จะสร้างแพลตฟอร์มสำหรับนักพัฒนาสตรี เพื่อให้พวกเขาสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ง่ายมากขึ้นอีกด้วย


ขอขอบคุณ – Pocketnow
ทีมงาน iModTOY

Related posts