Tag: HUAWEI Women Developers

News

Huawei เปิดโครงการ HUAWEI Women Developers (HWD) เสริมสร้างศักยภาพให้ผู้หญิงเป็นผู้นำ 

ล่าสุด ทาง Huawei ก็ได้เปิดโครงการ HUAWEI Women Developers (HWD) แล้ว ช่วยส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและการฝึกทักษะให้กับนักพัฒนาผู้หญิงก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำ