Blog Post

กลุ่มทรู ใส่ใจ ห่วงใยพนักงาน มอบหน้ากากอนามัย N95 ป้องกันภัยฝุ่น PM2.5 18,000 ชิ้น
News

กลุ่มทรู ใส่ใจ ห่วงใยพนักงาน มอบหน้ากากอนามัย N95 ป้องกันภัยฝุ่น PM2.5 18,000 ชิ้น 

ด้วยมลภาวะทางอากาศที่ประชาชนในเขตกรุงเทพและปริมณฑลประสบปัญหาฝุ่นละอองอันตรายต่อสุขภาพ กลุ่มทรูมีความห่วงใยพนักงานส่งมอบหน้ากากอนามัย N95 ป้องกันภัยฝุ่น PM2.5จำนวน 18,000 ชิ้นให้กับพนักงาน

กลุ่มทรู ใส่ใจ ห่วงใยพนักงาน มอบหน้ากากอนามัย N95 ป้องกันภัยฝุ่น PM2.5 18,000 ชิ้น

กลุ่มทรู โดย นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ร่วมมอบหน้ากากอนามัย N95 แก่เพื่อนพนักงานกลุ่มทรู ณ สำนักงานในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล เพื่อใช้สวมป้องกันภัยฝุ่น PM2.5 พร้อมให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ

ทั้งนี้เพื่อรับมือกับสถานการณ์ฝุ่นละอองที่สูงเกินมาตรฐานอย่างมากในปัจจุบัน ที่ส่งผลต่อสุขภาพทางเดินหายใจต่อกลุ่มคนในพื้นที่ ซึ่งการจัดเตรียมหน้ากากอนามัยจำนวน 18,000 ชิ้นครั้งนี้ แทนความห่วงใยที่มีต่อพนักงาน อันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการปลูกรัก ที่มุ่งส่งเสริมให้พนักงานมีความสุข มีความเป็นอยู่ที่ดี และมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

Related posts