Blog Post

Google ปล่อย “Password Checkup” ส่วนขยายของ Chrome ตรวจสอบว่ารหัสผ่านที่ใช้ ปลอดภัยหรือไม่
Application

Google ปล่อย “Password Checkup” ส่วนขยายของ Chrome ตรวจสอบว่ารหัสผ่านที่ใช้ ปลอดภัยหรือไม่ 

ถือว่าเป็นเรื่องดีและดูแลรหัสผ่านของเราได้ดีขึ้นเมื่อ Google ปล่อย “Password Checkup” ส่วนขยายของ Chrome ตรวจสอบว่ารหัสผ่านที่ใช้ ปลอดภัยหรือไม่

“Password Checkup”

“Password Checkup” เป็นส่วนขยาย (Extension) ของ Google Chrome เมื่อเราติดตั้งแล้วระบบจะตรวจสอบและแจ้งเตือนในกรณีที่เราใช้ชื่อผู้ใช้ – รหัสผ่าน (Username – Password) ในเว็บต่างๆ โดยรหัสที่ใช้อยู่นั้นเคยถูก Hack, ไม่ปลอดภัย ตัวระบบก็จะแจ้งเตือนรหัสผ่านเพื่อความปลอดภัย

การติดตั้ง “Password Checkup” บน Google Chrome ก็ทำได้ง่ายๆ โดยคลิกที่ลิงก์นี้ https://chrome.google.com/webstore/detail/password-checkup/pncabnpcffmalkkjpajodfhijclecjno แล้วคลิก “เพิ่มใน Chrome” (Add Extension)

อย่างไรก็ตามผู้เขียนแนะนำว่าการตั้งรหัสผ่านในการใช้งานเว็บไซต์ต่างๆ ควรตั้งให้คาดเดาได้ยาก และเว็บไซต์มีการเปิดสิทธิ์ให้ยืนยันตัวตนสองขั้นก็ควรทำด้วยเพื่อความปลอดภัยสูงสุด

ข้อมูลเพิ่มเติม – Password Checkup

ที่มา – iclarified

Related posts