แน่นอนว่าการใช้ คีย์ลัดสำคัญ (Hot Key) ควบคุมการทำงานของ Windows นั้นจะช่วยลดเวลาการทำงานของผู้ใช้มากขึ้น มาชม Hot Key ที่ใช้ใน Windows 10 ว่ามีรายการอะไรที่ควรทราบบ้าง

คีย์ลัดสำคัญ (Hot Key) ในคีย์บอร์ด ที่ใช้บ่อยใน Windows 10

Ctrl + …

 • Ctrl + Alt +Tab ดูโปรแกรมทั้งหมด
 • Ctrl + C  คัดลอก
 • Ctrl + X  ตัด
 • Ctrl + V วาง
 • Ctrl + A เลือกทั้งหมด
 • Ctrl + Z  ย้อนกลับไป
 • Ctrl + Y คืนค่าล่าสุด
 • Ctrl + D ลบสิ่งที่เลือกเอาไว้และย้ายลงใน Recycle Bin
 • Ctrl + Esc ปิด Start Menu
 • Ctrl + Shift สลับเลย์เอาท์คีย์บอร์ด
 • Ctrl + Shift + Esc เปิดหน้าต่าง Task Manager
 • Ctrl + F4 ปิดหน้าต่างที่เปิดใช้งาน
 • Ctrl + Shift + Esc Open Task Manager

Alt + …

 • Alt + Tab สลับจอ/โปรแกรม
 • Alt + ลูกศรซ้าย  ถอยหลัง (Back)
 • Alt + ลูกศรขวา เดินไปข้างหน้า (Forward)
 • Alt + Page Up ย้ายขึ้นไปหนึ่งหน้าจอ
 • Alt + Page down ย้ายลงมาหนึ่งหน้าจอ

ปุ่ม Windows + ..

 • Windows key เปิด/ปิด Start Menu
 • Windows key + A เปิดหน้าต่าง Action center
 • Windows key + C เปิด Cortana ในโหมดฟัง
 • Windows key + D ซ่อน Desktop
 • Windows key + E เปิด File Explorer
 • Windows key + G เปิด Game bar เมื่อเข้าเกม
 • Windows key + Spacebar เปลี่ยนภาษา
 • Windows key + I เปิดหน้าต่าง Settings
 • Windows key + K เปิดการเชื่อมต่อเร่งด่วน
 • Windows key + L ล็อค PC หรือสลับ Account
 • Windows key + M ย่อหน้าต่างลงทั้งหมด
 • Windows key + R เปิดหน้าต่าง Run dialog
 • Windows key + S เปิดการค้นหาแบบ
 • Windows key + U เปิดหน้าต่างตั้งค่าโหมดผู้บรรยาย
 • Windows key + X เปิดหน้า Menu แบบเร่งด่วน
 • Windows key + ตัวเลข เปิดโปรแกรมที่ปักหมุดเอาไว้บน Taskbar ตามตัวเลข
 • Windows key + ลูกศรซ้าย ย่อหน้าต่าง/โปรแกรมไปทางซ้ายมือ
 • Windows key + ลูกศรขวา ย่อหน้าต่าง/โปรแกรมไปทางขวา
 • Windows key + ลูกศรขึ้น ขยายหน้าต่างแบบเต็ม
 • Windows key + ลูกศรลง ย่อหน้าต่างลง
 • Windows key + คอมมาร์ ซ่อนหน้าต่างทั้งหมดชั่วคราว
 • Windows key + Ctrl +D เพิ่ม Virtual Desktop
 • Windows key + Ctrl + ลูกศรซ้ายหรือขวา สลับ Virtual Desktop
 • Windows key + Ctrl + F4 ปิด Virtual desktop หน้าปัจจุบัน
 • Windows key + Enter เปิดโหมดผู้บรรยาย
 • Windows key + Home ย่อหน้าต่างลงทั้งหมดยกเว้นหน้าต่างที่เปิดใช้งานปัจจุบัน
 • Windows key + PrtScn ถ่ายภาพหน้าจอและเซฟลงโฟลเดอร์ Screenshot
 • Windows key + Shift + ลูกศรขึ้น ยืดหน้าต่างขึ้นด้านบนสุดและด้านล่างสุดของจอ
 • Windows key + Tab เปิด Task view
 • Windows key + “+” ซูมเข้า
 • Windows key + “-“ ซูมออก

ที่มา – notebookspec

Facebook Comments