Blog Post

Huawei SVP ยืนยัน Hongmeng OS ไม่ได้มีไว้สำหรับสมาร์ตโฟน
News

Huawei SVP ยืนยัน Hongmeng OS ไม่ได้มีไว้สำหรับสมาร์ตโฟน 

รองประธานบริษัทของ Huawei ได้ยืนยันผ่านสื่อแล้วว่า ระบบปฏิบัติการ Hongmeng OS จะไม่ถูกใช้แทนที่ระบบ Android แต่อย่างใด เพราะมันถูกพัฒนาขึ้นสำหรับการใช้งานทางธุรกิจและ IoT

Huawei SVP ยืนยัน Hongmeng OS ไม่ได้มีไว้สำหรับสมาร์ตโฟน

เมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านี้ Liang Hua ประธานบริษัทของ Huawei ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลให้ทุกคนได้ประหลาดใจว่า “ระบบปฏิบัติการ Hongmeng OS ไม่ใช่แผน B ของบริษัทฯ และจะไม่ถูกใช้แทนที่ระบบ Android ของ Google อีกด้วย ถึงแม้ว่าจะถูกสหรัฐฯ กีดกันอยู่ก็ตาม”

ล่าสุด นาง Catherine Chen รองประธานบริษัทฯ ก็ได้ออกมายืนยันข้อความข้างต้นว่า “เป็นความจริง ที่ Huawei จะยังคงต้องการใช้ระบบปฏิบัติการ Android ของ Google ต่อไป ถึงแม้ว่าจะถูกสหรัฐฯ แบนอยู่ก็ตาม” ซึ่งหาก Huawei ยังยืนยันจะใช้ Android ต่อไป ก็ยังไม่แน่ชัดว่าสมาร์ตโฟนของ Huawei จะเข้าถึงบริการต่างๆ ของ Google ได้หรือไม่?

โดยนาง Catherine Chen ยังกล่าวอีกว่า “Hongmeng ได้เริ่มมีการพัฒนาก่อนที่สื่อจะเริ่มให้ความสนใจอยู่ก่อนแล้ว โดยแพลตฟอร์มนี้มีไว้ใช้สำหรับงานทางธุรกิจ อุตสาหกรรม และ IoT ไม่ใช่สำหรับสมาร์ตโฟน”


ขอขอบคุณ – GSMArena
ทีมงาน iModTOY

Related posts