Blog Post

กสิกรไทยผนึก NIA จัดโครงการหนุนนักศึกษามุ่งสู่สตาร์ทอัพ
News

กสิกรไทยผนึก NIA จัดโครงการหนุนนักศึกษามุ่งสู่สตาร์ทอัพ 

ข่าวประชาสัมพันธ์, กสิกรไทยผนึก NIA จัดโครงการหนุนนักศึกษามุ่งสู่สตาร์ทอัพ

นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย และดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือโครงการสนับสนุนการสร้างสตาร์ทอัพในสถาบันอุดมศึกษา เตรียมเดินหน้าจัดกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรในเครือข่ายมหาวิทยาลัยต่อยอดแนวความคิดการสร้างธุรกิจ ให้สามารถยกระดับและพัฒนาคุณภาพอย่างเป็นระบบ สู่การเป็นสตาร์ทอัพที่จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศ เบื้องต้นนำร่องที่มหาวิทยาลัย แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ณ งาน Startup Thailand 2018 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อเร็วๆ นี้

Related posts

Leave a Reply