Blog Post

TikTok เพิ่มป้ายกำกับเตือนวิดีโอที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน
News

TikTok เพิ่มป้ายกำกับเตือนวิดีโอที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน 

ล่าสุด ทาง TikTok ก็ได้เพิ่มป้ายกำกับให้กับวิดีโอที่ยังไม่ได้รับการยืนยันแล้ว พร้อมแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ตรวจสอบอีกครั้งก่อนจะแชร์วิดีโอ

TikTok เพิ่มป้ายกำกับเตือนวิดีโอที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน

TikTok มีระบบตรวจสอบเนื้อหาของวิดีโอที่อาจเป็นอันตรายหรืออาจทำให้เกิดการเข้าใจผิดแบบอัตโนมัติอยู่แล้ว แต่ในบางกรณีเนื้อหาของวิดีโอนั้นอาจตรวจสอบไม่ทั่วถึง / มีข้อมูลที่ไม่ชัดเจน / หรือเป็นเนื้อหาที่มีความคลุมเครือจนไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ ซึ่งกรณีนี้ทาง TikTok จะไม่ลบวิดีโอประเภทนี้ออก แต่จะใช้วิธีป้องกันไม่ให้วิดีโอไปปรากฏในฟีด For You แทน ซึ่งมันก็ยังสามารถดูได้นั่นเอง

แต่ล่าสุดทาง TikTok ก็ได้อัปเดตเพิ่มคุณสมบัติแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ทราบว่า “วิดีโอดังกล่าวมีเนื้อหาที่ไม่ได้รับการยืนยัน” โดยคุณสมบัติดังกล่าวนี้จะแจ้งเตือนให้ทั้งผู้สร้าง (ตัวอย่างจากภาพด้านบน) และติดป้ายกำกับเตือนให้กับผู้ชมรับทราบด้วย (ตัวอย่างจากภาพด้านล่าง)

จากภาพด้านบนจะเห็นได้ว่า ผู้ชมจะสังเกตุเห็นป้ายกำกับเตือนที่ด้านบนของจอว่า “เนื้อหาวิดีโอนี้ไม่ได้รับการยืนยัน” โดยคุณสมบัติดังกล่าวนี้ได้ทยอยอัปเดตแล้วตั้งแต่วันนี้


ขอขอบคุณ – Pocketnow
ทีมงาน iModTOY

Related posts