Blog Post

3BB อัปเกรดให้ลูกค้าใช้งาน WiFi 6 ให้ลููกค้าฟรี
News

3BB อัปเกรดให้ลูกค้าใช้งาน WiFi 6 ให้ลููกค้าฟรี 

ความเร็วเน็ตบ้านปัจจุบันมีมาตรฐานความเร็วอยู่ที่ 1 Gbps และเพื่อเป็นการตอบสนองการใช้งานให้มีประสิทธิภาพสูงสุง Router จึงต้องมีการพัฒนาตาม โดยปัจจุบันอุปกรณ์ที่ผู้ให้บริการมีส่วนใหญ่ จะรองรับเพียงแค่ไม่กี่ Mbps และเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว 3BB จึงได้ทำการอัปเกรดเป็น WiFi 6 ให้กับผู้ใช้งานเป็นรายแรก

WiFi 6 หรือ 802.11AX
WiFi 6 หรือ 802.11AX

3BB อัปเกรดให้ลูกค้าใช้งาน WiFi 6 ให้ลูกค้าฟรี

ก่อนหน้านี้ AIS เป็นรายแรกที่ให้บริการ WiFi 6 ผ่านทาง NEXT G แต่สำหรับผู้ใช้งานตามบ้าน 3BB ถือว่าเป็นเจ้าแรกที่ให้ 802.11AX หรือ WiFi 6 ซึ่งมีการพัฒนามาจาก Wireless AC (WiFi 5) รองรับคลื่น 2.4GHz และ 5GHz ให้ความเร็วสูงในระดับ Gigabit สามารถรับส่งได้เร็วขึ้นกว่าเดิมถึง 25% มีการรองรับ OFDMA จำแนกและแบ่งปันทรัพยากรณ์ให้เหมาะสม และใช้งานพร้อมกันได้หลายเครื่อง

ลูกค้าจะได้รับ WiFi 6 หลังจากสมัครใช้บริการ 3BB GIGA Fiber และ 3BB GIGATainment เพื่อให้ได้รับ Bandwidth ที่ความถี่ 160MHz สามารถรับส่งข้อมูลได้มากขึ้นและเร็วสูงสุด 1 Gbps (ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ปลายทางด้วย) และอุปกรณ์ที่รองรับ WiFi 6 ในปัจจุบันเริ่มแพร่หลายกันมากขึ้นแล้ว ยกตัวอย่างเช่น Huawei Mate 20 Pro และ Huawei P30 ส่วนสำหรับ iPhone 11 สามารถรองรับความเร็วสูงสุด 800 Mbps

Related posts