Blog Post

YouTube บนเว็บรองรับการแสดงผลตามขนาดของวิดีโอ
News

YouTube บนเว็บรองรับการแสดงผลตามขนาดของวิดีโอ 

YouTube บนเว็บ (เมื่อใช้ผ่านคอมฯ, Notebook) ได้ทำการอัปเดตมาสักระยะหนึ่งแล้ว รองรับการแสดงผลตามขนาดของวิดีโอ ถ้าเป็นวิดีโอเล็กก็จะแสดงตามขนาด โดยไม่แสดงบนกรอบ, พื้นหลังสีดำ

YouTube บนเว็บรองรับการแสดงผลตามขนาดของวิดีโอ

ตัวอย่าง การแสดงผลวิดีโอขนาดเล็ก โดยไม่อยู่ภายในพื้นหลังสีดำ

ตัวอย่าง การแสดงผลวิดีโอขนาดปกติแบบเต็มหน้าจอ

นั่นหมายความว่าหากผู้อัปโหลดวิดีโอได้อัปโหลดวิดีโอที่มีขนาดแสดงผลเท่าไหร่ ผู้ชมก็จะได้เห็นวิดีโอขนาดนั้นแสดง ซึ่งส่วนหนึ่งคาดว่าก็เพื่อความคมชัดของวิดีโอเพราะถ้าวิดีโอมีขนาดแสดงผลไม่สูงแต่ขยายวิดีโอขนาดใหญ่ก็จะทำให้วิดีโอแสดงผลไม่ชัดนั่นเอง

Related posts