Tag: os ของ Huawei

News

Huawei ประกาศเปิดตัวระบบปฏิบัติการใหม่ “HarmonyOS” 

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา Huawei ได้ประกาศเปิดตัวระบบปฏิบัติการใหม่อย่างเป็นทางการ มีชื่อว่า HarmonyOS ซึ่งก่อนหน้านี้มีข่าวลือว่าจะเป็นระบบปฏิบัติการที่จะนำมาใช้แทน Android