Tag: Microsoft ประกาศสิ้นสุด Windows 7

News

Microsoft ประกาศสิ้นสุดการสนับสนุน Windows 7 ในปี 2020 

ใครที่ยังคงใช้ Windows 7 อยู่ คงอาจจะได้รับข้อความแจ้งเตือนจาก Microsoft ปรากฎขึ้นบนหน้าจอในเร็วๆ นี้ เพราะล่าสุดทาง Microsoft ได้ออกมาประกาศสิ้นสุดการสนับสนุน Windows 7 ในปี 2020 แล้ว