Tag: Huawei Thailand

Android

ชี้แจงกรณีการทดสอบ Huawei P30 Pro ประเด็นเรื่องการส่งข้อมูลไปยังเว็บไซต์รัฐบาลจีน 

จากกรณีที่ Huawei P30 Pro พยายามติดต่อออกไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ของรัฐบาลจีน? ล่าสุด ผู้ทดสอบดังกล่าวได้ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับกรณีการทดสอบ Huawei P30 Pro เพื่อตรวจสอบการส่งข้อมูลและประเด็นเรื่องการส่งข้อมูลไปยังเว็บไซต์รัฐบาลจีนแล้ว ไปติดตามรายละเอียดพร้อมกันครับ