Tag: Galaxy Note10 รุ่นพิเศษ

Android

[ภาพหลุด] Samsung Galaxy Note10 x Tesla รุ่นพิเศษ (Special Edition) 

บ่อยครั้งที่ผู้ผลิตสมาร์ตโฟนมักจะร่วมมือกับผู้ผลิตรถยนต์ในการออกแบบสมาร์ตโฟนรุ่นพิเศษออกมา อย่างรายล่าสุดก็จะเป็น Samsung และ Tesla ที่มีภาพหลุดของ Galaxy Note10 รุ่นพิเศษออกมาให้ชมกัน