Tag: Design

News

[คลิป] จะเป็นอย่างไรถ้า Windows XP ถูกนำมาดีไซน์ใหม่ในปี 2018 

Windows XP เป็นระบบปฏิบัติการที่หลายคนชอบในความลื่น ใช้ทรัพยากรน้อย และเรียบง่าย ซึ่งถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปหลายปีแถมทาง Microsoft ยังเลิกสนับสนุน แต่หลายคนทั่วโลกก็ยังใช้ระบบปฏิบัติการโบราณนี้อยู่ (ไม่แนะนำเพราะมีความเสี่ยง) ซึ่งจากผลสำรวจยังมีคนใช้งานอยู่ราว 6.13% ในหลากหลายอุตสาหกรรมทั่วโลก