Tag: เช็คพัสดุธรรมดา

Lifestyle

ไปรษณีย์ไทยยกเลิกแอปพลิเคชัน Thailand Post Track & Trace 

ไม่เพียงแค่ ไปรษณีย์ไทยเปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ แต่ยังรวมถึงแอปพลิเคชันด้วยเช่นกัน ซึ่งคาดว่าเกิดจากการหมดสัญญาจ้างจากเอกชนรายเก่า ส่งผลให้แอปพลิเคชันเดิมอย่าง Thailand Post Track & Trace ก็จะไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป แต่ถึงอย่างไรก็ตามไปรษณีย์ไทยก็ได้ส่งแอปพลิเคชันใหม่มาเพื่อรองรับ

Lifestyle

ไปรษณีย์ไทยเปิดตัวเว็บไซต์ติดตามพัสดุ เช็คพัสดุได้พร้อมกัน 10 รายการ 

หากใครเคยใช้งานเว็บไปรษณีย์ไทยสำหรับการติดตามพัสดุก่อนหน้า จะพบว่าแทบจะทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากเช็คพัสดุทีละชิ้น แถมยังมี UI การใช้งานที่ไม่เหมาะกับหลายอุปกรณ์ ยกตัวอย่างเช่นบนคอมพิวเตอร์ที่จะต้อง “เลื่อน” เพื่อทำการค้นหาพัสดุ แต่ล่าสุดมีการปรับปรุงเว็บไซต์โฉมใหม่ให้ทันต่อยุคสมัยมากยิ่งขึ้น