Tag: เครื่องหมายตัวหนอนพิมพ์ยังไง

How To

วิธีพิมพ์เครื่องหมายตัวหนอน ~ (Grave Accent) แบบง่ายใน Windows 

ผู้ใช้ Windows หลายคนคงตั้งให้ปุ่ม ตัวหนอน ~ (Grave Accent) ที่แป้นพิมพ์เป็นปุ่มสลับภาษา แต่ถ้าเราจำเป็นต้องพิมพ์อักขระ  ~ ทำอย่างไร ชมวิธึกัน