Tag: วิธีใช้งาน Gmail

News

วิธีใช้งาน Gmail แบบไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Offline) 

ตอนนี้เริ่มมีการทยอยปรับดีไซน์ใหม่ของ Gmail ให้กับผู้ใช้งานทุกคน เช่นเดียวกับ Google Drive เริ่มปรับดีไซน์บนเว็บไซต์ ให้เหมือนกับ Gmail รูปแบบใหม่ และหนึ่งในคุณสมบัติของเวอร์ชันใหม่ก็คือการปรับเอนจินการทำงาน ช่วยให้เราสามารถใช้งานแบบไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Offline) ซึ่งมีประโยชน์มากในกรณีฉุกเฉิน