Blog Post

Xiaomi Mi Watch ปล่อยอัปเดตใหม่ รองรับการสั่งงานด้วยเสียงผ่าน Amazon Alexa แล้ว
Gadgets

Xiaomi Mi Watch ปล่อยอัปเดตใหม่ รองรับการสั่งงานด้วยเสียงผ่าน Amazon Alexa แล้ว 

ล่าสุดทาง Xiaomi ก็ได้ปล่อยอัปเดต Mi Watch เวอร์ชันใหม่แล้ว (เวอร์ชัน 1.2.52) ที่มาพร้อมคุณสมบัติรองรับการสั่งงานด้วยเสียงผ่าน Amazon Alexa แถมยังเพิ่มคุณสมบัติที่น่าสนใจอื่นๆ อีก

Xiaomi Mi Watch ปล่อยอัปเดตใหม่ รองรับการสั่งงานด้วยเสียงผ่าน Amazon Alexa แล้ว

Xiaomi ได้ปล่อยอัปเดต (OTA) ซอฟต์แวร์ Mi Watch เวอร์ชันใหม่แล้ว (เวอร์ชัน 1.2.52) ที่ได้เพิ่มคุณสมบัติใหม่ที่น่าสนใจเข้ามาหลายรายการ เพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้ ดังนี้

[เพิ่มคุณสมบัติใหม่]

  1. รองรับการสั่งงานด้วยเสียงผ่าน Amazon Alexa (อาจยังไม่มีให้บริการในบางภูมิภาค)
  2. Camera Shutter – ทดลองใช้งานคุณสมบัติควบคุมซัตเตอร์ของกล้องโทรศัพท์ผ่าน Mi Watch
  3. เพิ่มลายหน้าปัดนาฬิกาตอน Standby มาอีก 2 แบบ

[ปรับปรุงประสิทธิภาพ]

  1. ปลุกนาฬิกาให้เร็วขึ้น (Wake up your watch faster)
  2. เพิ่มตัวเลือกในการเปิด-ปิดการหยุดออกกำลังกายชั่วคราวโดยอัตโนมัติ (Option to turn on and off auto-pause in workout)
  3. แก้ไขข้อบกพร่องอื่นๆ จากที่ผู้ใช้รายงานมา


ขอขอบคุณ – Mi Community
ทีมงาน iModTOY

Related posts