Blog Post

Samsung Pay ประกาศสิ้นสุดการให้บริการในประเทศไทย
News

Samsung Pay ประกาศสิ้นสุดการให้บริการในประเทศไทย 

Samsung Pay นวัตกรรมการชำระเงินผ่านสมาร์ทโฟน ที่รองรับการใช้งานกับเครื่องรูดบัตร MST และ NFC ส่วนใหญ่ในประเทศไทย โดยเริ่มใช้งานครั้งแรกในปี​ 2016 และเป็นมาตรฐานพื้นฐานของ Galaxy S และ Galaxy Note เกือบทุกรุ่นนับตั้งแต่ Galaxy S6 เป็นต้นมา ล่าสุดได้ประกาศสิ้นสุดการให้บริการในประเทศไทย

Samsung Pay ประกาศสิ้นสุดการให้บริการในประเทศไทย

การประกาศดังกล่าวเกิดขึ้นในหน้าการแจ้งประกาศของ Samsung Pay ในวันที่ 1 มกราคม 2564 โดยใจความระบุว่า Samsung Pay จะยังคงสามารถทำทำธุรกรรม ได้จนถึงวันที่สิ้นสุดการให้บริการ (วันที่ 31 ธันว่าคม 2564 เวลา 23:59 โดยประมาณ) และหลังจากนั้นข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด ของผู้ใช้ที่ลงทะเบียนในประเทศไทยจะถูกลบโดยอัตโนมัติ นับเป็นการปิดตำนานการให้บริการในประเทศไทยอย่างถาวรนั่นเอง

Related posts