Blog Post

AIS ชำระเงินค่าใบอนุญาต 1800 MHz งวดที่ 2 เร่งเดินหน้า 5G
PR

AIS ชำระเงินค่าใบอนุญาต 1800 MHz งวดที่ 2 เร่งเดินหน้า 5G 

AIS หนึ่งในผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz ย่าน (1740 – 1745 / 1835 -1840 MHz ) ในมูลค่ารวม 12,511 ล้านบาท ได้นำเงินไปชำระค่าประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz งวดที่ 2 เป็นเงินจำนวน 3,346,692,500.00 บาท (สามพันสามร้อยสี่สิบหกล้านหกแสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

AIS ชำระเงินค่าใบอนุญาต 1800 MHz งวดที่ 2

นายสมชัย กล่าวย้ำว่า “บริษัท ให้ความสำคัญกับการนำคลื่นความถี่ ซึ่งเป็นทรัพยากรของประเทศมาสร้างสรรค์ประโยชน์เพื่อประชาชน ดังนั้น นับตั้งแต่ได้รับคลื่นความถี่มา เราได้เดินหน้านำไปพัฒนาเครือข่ายอย่างเต็มที่ ทำให้ปัจจุบัน เอไอเอสเป็นรายแรกที่เปิดให้บริการ 5G พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ โดยปีนี้ได้เตรียมงบลงทุนไว้ 35,000 ล้านบาท”

ที่มา – อีเมลประชาสัมพันธ์

Related posts