Blog Post

ผลวิจัยชี้ ผู้ช่วยเสียง Alexa โง่กว่า Siri และ Google Assistant
News

ผลวิจัยชี้ ผู้ช่วยเสียง Alexa โง่กว่า Siri และ Google Assistant 

เมื่อ Loup Ventures ได้ทำการทดสอบ IQ ของผู้ช่วยเสียงดิจิตอลอย่าง Google Assistant, Siri และ Alexa ด้วยคำถามกว่า 800 คำถาม จึงได้ผลคะแนนทดสอบออกมา ดังนี้

ผลวิจัยชี้ ผู้ช่วยเสียง Alexa โง่กว่า Siri และ Google Assistant

Loup Ventures บริษัทด้านการวิจัยประสิทธิภาพของเทคโนโลยีในบริษัทต่างๆ ที่ล่าสุด ก็ได้ทำการทดสอบ IQ ของผู้ช่วยเสียงดิจิตอลของ 3 บริษัทใหญ่ ได้แก่ Google Assistant, Siri และ Alexa

ด้วยคำถามกว่า 800 คำถาม แบ่งออกเป็น 5 หมวดหมู่ ได้แก่ Local, Commerce, Navigation, Information และ Command โดยระบบจะให้คะแนนด้วยการประเมิณว่าผู้เสียงช่วยนั้นตอบสนอง เข้าใจภาษา และทำการค้นหาออกมาได้ดีเพียงใด ซึ่งได้ผลคะแนนการทดสอบออกมาดังนี้

จากผลการทดสอบชี้ให้เห็นว่า Google Assistant นั้นสามารถตอบคำถามได้ดีกว่า Siri และ Alexa เกือบจะทุกหมวดหมู่ ยกเว้นเพียงแค่หมวดคำสั่ง Command ที่ทาง Siri จะทำได้ดีกว่าอยู่เล็กน้อย ส่วน Alexa นั้นจะทำได้ดีในหมวด Local และ Information แต่ถึงอย่างไรก็ยังแพ้คะแนนของ Google Assistant อยู่ดี

ซึ่งหากวัดคะแนนโดยรวมแล้ว ถือว่าผู้ช่วยเสียงดิจิตอล Google Assistant นั้นเข้าเส้นชัยมาเป็นอันดับหนึ่ง ที่สามารถทำคะแนนรวมในด้านการตอบคำถามได้ถูกต้องแม่นยำถึง 92.9% แถมยังมีความเข้าใจภาษาได้แม่นยำถึง 100% อีกด้วย, ส่วนอันดับสองนั้นตกเป็นของ Siri ที่ทำคะแนนการตอบคำถามไว้ที่ 83.1% และความเข้าใจภาษาไว้ที่ 99.8%, ส่วนอันดับสาม คือ Alexa ที่ทำคะแนนการตอบคำถามไว้ที่ 79.8% และความเข้าใจภาษาไว้ที่ 99.9%

หมายเหตุ: นี่เป็นผลการวิจัยและทดสอบโดย Loup Ventures สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://loupventures.com/annual-digital-assistant-iq-test/


ขอขอบคุณ – Loup Ventures, Pocketnow
ทีมงาน iModTOY

Related posts