Blog Post

ในเกาหลีใต้มีผู้ใช้งานเครือข่ายสัญญาณ 5G ถึง 260,000 รายแล้ว
News

ในเกาหลีใต้มีผู้ใช้งานเครือข่ายสัญญาณ 5G ถึง 260,000 รายแล้ว 

ในช่วงเดือนเมษายน 2562 ที่ผ่านมา เกาหลีใต้ได้กลายเป็นประเทศแรกที่เปิดตัวเทคโนโลยี 5G เชิงพาณิชย์ จนถึงตอนนี้เกาหลีใต้ได้มีผู้ใช้งานเครือข่ายสัญญาณ 5G ไปมากถึง 260,000 รายแล้ว

ในเกาหลีใต้มีผู้ใช้งานเครือข่ายสัญญาณ 5G ถึง 260,000 รายแล้ว

ถึงแม้เทคโนโลยี 5G อาจจะต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อยอีก 1-2 ปี ในการกระจายเครือข่ายสัญญาณให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั้งในทวีปเอเชียและยุโรป แต่ในเกาหลีใต้นั้นได้เริ่มต้นขึ้นก่อนเพื่อนแล้ว ณ กรุงโซล เมืองหลวงของประเทศ

ในกรุงโซลนั้นได้วางเครือข่ายสัญญาณ 5G แล้วเป็นที่แรกของโลก โดยมีผู้ให้บริการเครือข่าย 3 ราย นำโดย  Korea Telecom (KT) ที่ล่าสุดพึ่งได้ประกาศว่ามีผู้ใช้สัญญาณไปมากถึง 100,000 คนแล้ว ตามมาด้วย SK Telecom และ LG Uplus ที่ยังไม่ได้ประกาศข้อมูลที่แน่ชัด แต่ก็มีรายงานว่าอาจมีผู้ใช้ไปแล้วอีกกว่า 160,000 ราย รวมทั้งหมดก็ประมาณ 260,000 รายเข้าไปแล้ว

โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบุว่า ขณะนี้ประเทศเกาหลีใต้มีฐานสถานี 5G มากกว่า 54,000 จุด ซึ่งกำลังช่วยกันปรับปรุงการบริการให้ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่


ขอขอบคุณ – Gizchina
ทีมงาน iModTOY

Related posts