Blog Post

แนวโน้มการเล่นเกมมือถือ (Mobile Gaming) กำลังเพิ่มขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา
News

แนวโน้มการเล่นเกมมือถือ (Mobile Gaming) กำลังเพิ่มขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา 

จากผลสำรวจ แนวโน้มการเล่นเกมมือถือ (Mobile Gaming) 4,000 คน ในสหรัฐอเมริกาของ Entertainment Software Association (ESA) พบว่า กว่า 60% ของผู้เข้าร่วมการสำรวจ มักเล่นเกมบนสมาร์ทโฟนบ่อยครั้ง

แนวโน้มการเล่นเกมมือถือกำลังเพิ่มขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา

รายงานจาก Reuters ระบุว่า การเล่นเกมมือถือ (Mobile Gaming) กำลังมีแนวโน้มการเติบโตที่รวดเร็วเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับการเล่นเกมบนพีซีและคอนโซล โดยผู้เล่นส่วนใหญ่ใช้เวลาเล่นเกมมากขึ้นกว่าเดิม เฉลี่ยอายุอยู่ที่ 33 ปี และมีผู้ที่ใช้จ่ายผ่านเกมมากขึ้นถึง 20% แล้วด้วยในปัจจุบัน ซึ่งหากนำข้อมูลมาเทียบกับปี 2018 แล้ว ถือว่าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วถึง 85% เลยทีเดียว

โดยผลสำรวจ 4,000 คนในสหรัฐอเมริกาของ Entertainment Software Association (ESA) พบว่า กว่า 60% ของผู้เข้าร่วมการสำรวจ ชอบเล่นเกมบนสมาร์ทโฟนมากกว่าการเล่นเกมบนพีซีหรือคอนโซล เพราะเล่นได้ทุกที่และยังมีความสะดวกสบายมากกว่า แต่ถึงอย่างไรก็มีอีก 50% ที่ยังมองว่าการเล่นเกมบนพีซีและคอรโซลนั้นยังสนุกกว่าอยู่ดี

ซึ่งผลสำรวจพบว่านักเล่นเกมอายุระหว่าง 18 ถึง 34 ปี มักชอบเล่นเกมอย่าง Candy Crush, Assassin’s Creed และ Tomb Raider ส่วนเกมที่นิยมเล่นบนพีซีหรือคอนโซลก็คือ God of War, Madden NFL และ Fortnite เป็นต้น


ขอขอบคุณ – Gizchina
ทีมงาน iModTOY

Related posts