Blog Post

แอป Gmail สำหรับ iOS อัปเดตล่าสุด เพิ่มเมนูตั้งค่าการปัด
News

แอป Gmail สำหรับ iOS อัปเดตล่าสุด เพิ่มเมนูตั้งค่าการปัด 

ล่าสุด แอป Gmail สำหรับระบบ iOS ได้ปล่อยอัปเดตเวอร์ชันล่าสุด ที่เพิ่มเมนูตั้งค่าการปัด สามารถกำหนดการกระทำต่างๆ ได้ เช่น เก็บถาวร, ย้ายลงถังขยะ, เลื่อน หรือทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้ว ฯลฯ

แอป Gmail สำหรับ iOS อัปเดตล่าสุด เพิ่มเมนูตั้งค่าการปัด

วันที่ 29 มีนาคม 2562 ทาง Google ได้ประกาศปล่อยเวอร์ชันอัปเดตล่าสุด สำหรับแอป Gmail บนระบบ iOS ให้สอดคล้องกับทางฝั่งของ Android ที่เพิ่มเมนูตั้งค่าการปัด (Customizable Swipe Actions) ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปัดข้อความไปทางซ้ายและทางขวา เพื่อกระทำการต่างๆ ได้ เช่น เก็บถาวร, ย้ายลงถังขยะ, เลื่อน หรือทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้ว ฯลฯ

พร้อมกันนั้นผู้ใช้ยังสามารถปัดข้อความเข้าบนหน้าต่างแจ้งเตือน (Notifications) ไปทางซ้ายหรือทางขวาเพื่อกระทำการต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ได้อีกเช่นเดียวกัน

สำหรับเมนูการตั้งค่าการปัดใหม่นี้ จะอยู่ในส่วนของเมนู Settings > Swipe actions ซึ่งอาจใช้เวลาประมาณ 1-15 วัน ในการทยอยอัปเดตฟังก์ชันใหม่นี้ให้ครบทุกคน


ขอขอบคุณ – The Verge
ทีมงาน iModTOY

Related posts