Blog Post

PEA จับมือกสิกรไทย พัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อผู้ที่สนใจติดตั้ง Solar Rooftop
News

PEA จับมือกสิกรไทย พัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อผู้ที่สนใจติดตั้ง Solar Rooftop 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA จับมือกสิกรไทย พัฒนาโครงการ PEA Solar Hero Application แอปพลิเคชันแรกในไทยที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่สนใจติดตั้ง Solar Rooftop เพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ใช้เอง แบบ One Stop Service ผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือได้ง่ายๆเพียงปลายนิ้ว 

PEA จับมือกสิกรไทย พัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อผู้ที่สนใจติดตั้ง Solar Rooftop

นายศรัณย์พงศ์ อาชว์สุนทร รองผู้ว่าการสายงานวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เปิดเผยว่า PEA ร่วมกับธนาคารกสิกรไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนาโครงการ PEA Solar Hero Application  ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันรูปแบบ One Stop Service แรกในประเทศไทย ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่สนใจติดตั้ง Solar Rooftop เพื่อผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใช้เองแบบครบวงจร

โดยเริ่มจากการวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้าเบื้องต้น การแนะนำขนาดกำลังการผลิตติดตั้งที่เหมาะสม การเลือกรูปแบบการลงทุนพร้อมแหล่งเงินทุนจากธนาคาร การคำนวณความคุ้มทุนรวมถึงผลิตภัณฑ์และผู้ติดตั้งที่ผ่านมาตรฐาน PEA ให้เลือกมากมายผู้ใช้แอปพลิเคชันยังสามารถติดตามข้อมูลการใช้พลังงานของตนเองผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือได้ทุกที่ ทุกเวลา

นายศรัณย์พงศ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า PEA มีนโยบายพัฒนาองค์กรให้เป็น Digital Utility โดยส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านพลังงานเพื่อต่อยอดธุรกิจและนวัตกรรมการให้บริการพลังงานแก่ลูกค้ารูปแบบใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความทันสมัยแข่งขันในตลาดโลกได้ ซึ่งโครงการนี้ธนาคารกสิกรไทยจะเป็นพันธมิตรผู้ให้บริการทางการเงินรายแรก (Exclusive Partner) ในการเปิดให้บริการ ซึ่งอำนวยความสะดวกทางด้านการเงินและการลงทุนให้กับผู้ที่สนใจโดยโครงการ PEA Solar Hero Application จะสามารถให้บริการได้เต็มรูปแบบในพื้นที่ 4 จังหวัดนำร่องในเดือนเมษายน 2562 นี้

ทั้งนี้ PEA ตั้งเป้าหมายภายในระยะเวลา 5 ปีหลังการเปิดให้บริการแอปพลิเคชัน จะมีผู้สนใจติดตั้ง Solar Rooftop ราว 1.5 ล้านราย หรือร้อยละ 20 ของผู้ใช้ไฟฟ้าภาคธุรกิจและภาคครัวเรือน โดยมีมูลค่าคาดการณ์การลงทุนการติดตั้งอยู่ที่ 180,000 ล้านบาททั่วประเทศ

ด้านนายศีลวัต สันติวิสัฎฐ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่าจากการที่รัฐบาลส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการผลิตและใช้พลังงานทดแทนซึ่งเป็นพลังงานสะอาดอย่างพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยการสนับสนุนการติดตั้งแผงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ในบ้านพักอาศัย ห้างร้าน โรงงาน และอาคารต่างๆ ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้สนใจติดตั้งในระดับหนึ่งแต่ที่ผ่านมายังมีข้อจำกัดด้านค่าใช้จ่ายในการติดตั้งที่ยังค่อนข้างสูงรวมถึงความกังวลด้านความปลอดภัยมาตรฐานของอุปกรณ์และคุณภาพการติดตั้ง

ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะพันธมิตรกับ PEA มีความภาคภูมิใจและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและส่งเสริมการติดตั้ง Solar Rooftop ผ่านแอปพลิเคชัน PEA Solar Hero ด้วยบทบาทของ
ผู้ให้บริการทางการเงินรายแรกและรายเดียวในช่วงแรกของการเปิดให้บริการ

โดยให้บริการด้านบริการระบบการชำระเงิน หรือ Payment Transaction แก่ผู้สนใจติดตั้ง โดยสามารถเลือกชำระค่าสินค้าและบริการผ่านบัตรเครดิต พร้อมมีโปรโมชั่น ด้วยการเลือกผ่อนชำระได้นานสูงสุด 10 เดือน บริการด้านแหล่งเงินทุน หรือ Funding Provider ในรูปแบบสินเชื่อเพื่อการติดตั้ง Solar Rooftop เนื่องจากการติดตั้ง Solar Rooftop มีต้นทุนการติดตั้งที่ยังค่อนข้างสูง การให้บริการสินเชื่อจะช่วยลดภาระการผ่อนชำระค่าติดตั้งของลูกค้าให้เหมาะสมในแต่ละเดือน ด้วยอัตรา ดอกเบี้ยพิเศษ และมีระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 60 เดือนขึ้นอยู่กับการพิจารณาของธนาคาร

นายศีลวัต กล่าวเพิ่มเติมว่า การพัฒนาแอปพลิเคชัน PEA Solar Rooftop ไม่เพียงเป็นแรงหนุนการเสริมสร้างสังคมดิจิทัลเท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องมือการเข้าถึงการติดตั้ง Solar Rooftop ให้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้นในรูปแบบ One Stop Service ที่ครอบคลุมข้อมูลทุกด้านไม่ว่าจะเป็นทั้งก่อนและหลังติดตั้ง เป็นศูนย์กลางการให้บริการและติดตั้ง Solar Rooftop ช่องทางการพบกันระหว่างผู้สนใจและผู้ประกอบการติดตั้งภายใต้มาตรฐาน PEA และแหล่งเงินทุน

เพื่อเพิ่มทางเลือกด้านค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง ธนาคารเชื่อว่าการร่วมกันพัฒนาแอปพลิเคชัน PEA Solar Hero จะเป็นแรงกระตุ้นให้การติดตั้ง Solar Rooftop ในสังคมไทยเป็นไปได้อย่างกว้างขวางและเข้าถึงได้ง่ายขึ้น สมดังเจตนารมย์ของภาครัฐและ PEA ที่มุ่งผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบใหม่ๆ อย่างสร้างสรรค์ เพื่อต่อยอดพลังงานสะอาดแห่งอนาคตร่วมกัน รวมทั้งช่วยลดการเกิดมลพิษในอากาศที่กำลังเป็นปัญหาที่ทั่วโลกกังวลในขณะนี้

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะเป็นโครงการแรกของประเทศที่นำ Digital Platform มาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการติดตั้ง Solar Rooftop อย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็นนวัตกรรมที่ริเริ่ม และส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ ที่สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐอย่างแท้จริง

ผู้สนใจในโครงการนี้ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Call center PEA เบอร์โทรศัพท์1129 และจาก www.pea.co.th./vspp หมวดหมู่โครงการ PEA Solar Hero Application โดยโครงการนี้จะเริ่มให้บริการแบบครบวงจรในพื้นที่นำร่อง 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ นครราชสีมา ระยอง และภูเก็ต ก่อนจะเปิดให้ใช้บริการอย่างเป็นทางการทั่วประเทศในช่วงไตรมาส 3 ปี 2562 นี้ต่อไป

Related posts