Blog Post

Google Chrome อาจเปลี่ยน Theme เป็น Dark Mode อ้างอิงตามระบบของ Windows 10, macOS Mojave
Tech

Google Chrome อาจเปลี่ยน Theme เป็น Dark Mode อ้างอิงตามระบบของ Windows 10, macOS Mojave 

มีการพบฟีเจอร์ของ Google Chrome ว่า อาจเปลี่ยน Theme เป็น Dark Mode ตามการตั้งค่าตามระบบของ Windows 10, macOS Mojave ว่า ณ ตอนนั้นใช้ Dark Mode อยู่หรือไม่

Dark Mode บน Google Chrome

จริงๆ แล้ว Dark Mode เป็นฟีเจอร์ที่มีอยู่แล้วใน Windows 10, macOS Mojave แต่เมื่อเปิด Dark Mode แล้วในบางโปรแกรมอาจไม่เปลี่ยนเป็นโทนสีดำอย่างเช่น Google Chrome เป็นต้น

อย่างไรก็ตามมีรายงานว่า Chrome 74 ที่ถูกพบใน Canary นั้นมาพร้อมฟีเจอร์การปรับตัว Google Chrome ให้เป็นโทนสีดำ โดยตัว Chrome จะเปลี่ยนตามการตั้งค่าของ Windows 10, macOS Mojave ที่ผู้ใช้ตั้งค่าไว้

ตัวอย่างของ Windows 10
ตัวอย่างของ macOS

นั่นหมายความว่าในอนาคต ผู้ใช้ก็ไม่ต้องมานั่งตั้งค่าหรือโหลด Theme สีดำของ Google Chrome มาใช้เอง สามารถใช้งานฟีเจอร์ของระบบได้เลย แต่ก็ยังไม่มีการยืนยันว่าระบบนี้จะถูกปล่อยมาให้ใช้ในช่วงใด โดยรายงานเผยว่าอาจอยู่ในช่วงเดือน เม.ย. ปี 2019 นี้ก็ได้

สำหรับใครที่อยากเพิ่ม Theme โทนสีดำ Dark Mode ให้ Google Chrome สามารถดูได้ ที่นี่ : https://imodtoy.com/2019/01/google-chrome-install-dark-theme/

ที่มา – 9to5google

Related posts