Blog Post

Galaxy S10 ต้องมีแบตฯ เหลืออย่างน้อย 30% จึงจะชาร์จไร้สายให้อุปกรณ์อื่นได้ (Wireless PowerShare)
Android

Galaxy S10 ต้องมีแบตฯ เหลืออย่างน้อย 30% จึงจะชาร์จไร้สายให้อุปกรณ์อื่นได้ (Wireless PowerShare) 

Galaxy S10 มีฟีเจอร์ที่สามารถเป็นแท่นชาร์จไร้สายให้อุปกรณ์อื่น (Wireless PowerShare) โดยรายงานเผยว่าตัวเครื่องต้องมีแบตฯ มากกว่า 30% จึงจะใช้ชาร์จเครื่องอื่นได้

Wireless PowerShare

Galaxy S10 มาพร้อมฟีเจอร์ที่สามารถเป็นแท่นชาร์จไร้สายให้อุปกรณ์อื่นได้ (Wireless PowerShare) โดยที่อุปกรณ์ที่นำมาวางด้านหลังตัวเครื่องนั้นต้องรองรับการชาร์จไร้สายมาตรฐาน Qi

Phonearena เผยว่า ฟีเจอร์ Wireless PowerShare จะสามารถใช้งานได้ก็ต่อเมื่อแบตฯ ของ Galaxy S10 มีมากกว่า 30% ขึ้นไป และ Phonearena เผยว่า Wireless PowerShare ชาร์จแบตฯ ได้ช้ากว่าอะแดปเตอร์ที่แถมมาให้ในกล่อง

นั่นหมายความว่า WirelessPowerShare ถูกออกแบบมาสำหรับการชาร์จแบบสถานการณ์เร่งด่วน เช่น ลืมเอาสายชาร์จของอุปกรณ์มา ดังนั้นหากต้องการชาร์จแบบให้เต็มเร็วๆ ก็ควรชาร์จผ่านอะแดปเตอร์ของอุปกรณ์นั้นๆ จะดีกว่า

ที่มา – phonearena

Related posts