Blog Post

ลบข้อมูลในถังขยะ (Bin) เพื่อคืนพื้นที่ใน Google Drive
How To

ลบข้อมูลในถังขยะ (Bin) เพื่อคืนพื้นที่ใน Google Drive 

ผู้ใช้บริการ Google Drive หลายๆ ท่านอาจยังไม่ทราบว่า จริงๆ แล้วการลบไฟล์แต่ละครั้งยังมีการเก็บข้อมูลในถังขยะ (Bin) อยู่ ดังนั้นผู้ใช้ควรลบข้อมูลใน Bin ออกด้วยเพื่อคืนพื้นที่การใช้งาน

ลบข้อมูลในถังขยะ (Bin) เพื่อประหยัดพื้นที่ใน Google Drive

สำหรับการลบข้อมูลใน Bin ก็ทำได้ง่ายๆ โดยคลิกที่เมนู “Bin”> จากนั้นคลิก “Empty Bin” เพื่อล้างข้อมูลใน Bin ออก

ต้องมั่นใจว่าข้อมูลที่จะลบนั้นไม่ใช้งานแล้วจริงๆ เพราะลบไปแล้วจะกู้กลับคืน ไม่ได้!  ถ้ามั่นใจแล้วก็คลิก “Empty Bin”

ถึงแม้ตัวอย่างของผู้เขียนจะได้พื้นที่คืนมาเล็กน้อย (เพราะผู้เขียนล้างข้อมูลใน Bin บ่อย) แต่สำหรับผู้ใช้ Google Drive บางคนที่ไม่ทราบ เมื่อลบข้อมูลใน Bin ออกแล้วอาจได้พื้นที่คืนมาหลาย GB เลยทีเดียว!

Related posts