Blog Post

ธนาคารไทยเลิกรับเช็คขีดฆ่าข้ามธนาคารพร้อมกัน 1 ก.พ. 62
Money

ธนาคารไทยเลิกรับเช็คขีดฆ่าข้ามธนาคารพร้อมกัน 1 ก.พ. 62 

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ตรวจพบปัญหาการตรวจสอบเช็คผ่านระบบ ICAS ที่ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบลายเซ็นต์ที่ชัดเจนผ่านเช็คขีดฆ่า ทำให้เกิดข้อผิดพลาดและอาจเป็นช่องทางทุจริต จึงทำให้ทุกธนาคารพาณิชย์ในไทยพร้อมใจกันไม่รับเช็คที่มีการแก้ไขข้ามธนาคาร โดยเริ่มตันวันที่ 1 ก.พ. 62

ธนาคารไทยเลิกรับเช็คขีดฆ่าข้ามธนาคาร

ทั้งนี้ผู้ใช้งานก็ไม่มีอะไรต้องปรับตัวมาก เพราะจากตัวเลขสถิติมีเช็คที่แก้ไขอยู่ราว 3% ของทั้งหมด โดยผู้สั่งจ่ายก็ต้องเพิ่มความระมัดระวัง โดยหลีกเลี่ยงการแก้ไขข้อความ เพื่อเพิ่มความปลอดภัย และป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการปลอมแปลงเช็ค และผู้ทรงเช็คหากได้รับเช็คที่มีการแก้ไขข้อความหลังวันที่ 1 ก.พ. 62 มีทางเลือกอยู่สองทางออกก็คือ

  1. นำฝากเช็คที่ธนาคารเจ้าของเช็คเท่านั้น
  2. ติดต่อผู้สั่งจ่ายเพื่อออกเช็คใหม่

และเพื่อเป็นการส่งท้ายบทความ เราจึงของนำเทคนิคข้อควรรู้สำหรับผู้เซ็นเช็คและผู้ทรงเช็คจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย – Bank of Thailand เพื่อความปลอดภัยในการทำธุรกรรมมาฝากกันครับ

ที่มา – ktb.co.th

Related posts