Blog Post

วิธีพิมพ์เครื่องหมายตัวหนอน ~ (Grave Accent) แบบง่ายใน Windows
How To

วิธีพิมพ์เครื่องหมายตัวหนอน ~ (Grave Accent) แบบง่ายใน Windows 

ผู้ใช้ Windows หลายคนคงตั้งให้ปุ่ม ตัวหนอน ~ (Grave Accent) ที่แป้นพิมพ์เป็นปุ่มสลับภาษา แต่ถ้าเราจำเป็นต้องพิมพ์อักขระ  ~ ทำอย่างไร ชมวิธึกัน

วิธีพิมพ์เครื่องหมายตัวหนอน ~ (Grave Accent) แบบง่ายใน Windows

วิธีการคือ กดปุ่ม Alt ที่แป้นพิมพ์ค้างไว้ แล้วพิมพ์เลข 1 2 6 แล้วปล่อยปุ่ม Alt ก็จะขึ้นสัญลักษณ์ ~

เพียงเท่านี้ก็สามารถพิมพ์เครื่องหมาย ~ ได้แล้วโดยที่ไม่ต้อง Copy ให้เสียเวลา

Related posts